Historia

Köpenhamn historia

Köpenhamn skall ha grundats på den lilla ön Slotsholmen under 1000-talet. Idag hittar man Christianborgs slott på Slotsholmen och här har den danska riksdagen sitt säte. Staden kom till en början att benämnas Havn. Under 1400-talet började staden nämnas Kjöbmandehavn vilket skall ha betytt köpmännens hamn. Staden kom genom sitt strategiska läge att bli mycket stark och detta uppfattades som ett hot mot Hansan som vid upprepade tillfällen gick till anfall mot Köpenhamn. Under 1100-talet blomstrade staden tack vare de enorma sillstimm som fanns i vattnen utanför Slotsholmen.

De stora händelserna i Köpenhamns historia är de Dansk-Svenska krigen, pesten och den stora branden år 1728. Krigen med Sverige varade i många år men under mitten av 1600-talet lyckades svenskarna tåga över Stora Bält och därefter slöts en fred i Roskilde. Pesten rasade under början av 1700-talet och denna förskräckliga böldpest lyckades utrota en tredjedel av Köpenhamns befolkning. Några dagar år 1728 brann stora delar av Köpenhamn och många vackra byggnader förstördes.

Under andra världskriget var Köpenhamn belägrat av Hitler och hans nazister. Under denna tid pågick den förskräckliga judeutrotningen och situationen för Köpenhamns judar var mycket ansträngd. Tack vare ett samarbete mellan svenska och danska motståndsmän lyckades man rädda nästan alla judar i Köpenhamn. Dessa lyckades fly undan nazisterna och ta sig till Sverige och tryggheten. Tiden mellan år 1940 och år 1945 var Köpenhamn ockuperat och denna tid kallas av Danskarna för besättelsen.